Комунальний заклад

"Павлоградський фаховий

медичний коледж"

Дніпропетровської обласної ради"

Павлоградське медичне училище розпочало свою діяльність на підставі наказу МОЗ України № 403 від 19.07.1961р. Перший набір до училища на відділення медичних сестер складав 90 чоловік. В пристосованому приміщенні функціонувало 3 аудиторії і 4 кабінети; навчальний процес здійснювало 3 штатних викладачі і 8 лікарів-сумісників.

У 2016 році училище було перейменовано на комунальний вищий навчальний заклад “Павлоградський медичний коледж” Дніпропетровської обласної ради відповідно до рішення Дніпропетровської обласної Ради №143-7/VII від 02.12.2016 р.

Зараз КВНЗ “ПМК” ДОР” розташоване на території площею 3 га, загальна площа всіх приміщень складає 10 163 кв.м. Функціонує 23 кабінетів та 4 лабораторії, які, в основному, мають достатнє обладнання: фантоми, муляжі, медичний інструментарій, предмети догляду за хворими, медикаменти тощо, 6 аудиторій. Працює кабінет медичної інформатики та ОТ, який оснащений сучасними комп’ютерами, функціонує музей анатомії, етнографічний музей. Коледж має гуртожиток на 185 місць, що забезпечує проживанням всіх іногородніх студентів. Працює їдальня на 150 посадочних місць, в якій передбачено дієтичне харчування. Функціонує спортивна зала, актова зала, конференц-зал, де проводяться культурно-масові заходи. Бібліотека має книжковий фонд 31050 томів, який постійно поповнюється україномовною літературою. Навчальний процес здійснює 46 штатних викладачів, 72% яких мають вищу та першу кваліфікаційну категорію, 8 викладачів мають звання викладач-методист. Для проведення методичної роботи викладачі об’єднані в 5 циклових комісій. В 2009 році КВНЗ “ПМК” ДОР” атестоване та акредитоване Міністерством освіти України за статусом вищого навчального закладу І рівня акредитації; веде підготовку згідно ліцензій за двома спеціальностями: „Лікувальна справа” та „Сестринська справа”. Організація навчального процесу в КВНЗ “ПМК” ДОР” на високому рівні: впроваджуються новітні педагогічні технології, які сприяють підвищенню якості підготовки спеціалістів. Практичне навчання студентів здійснюється на базах лікувально-профілактичних закладів м. Павлограда, а виробничу та переддипломну практику студенти проходять на базах лікувально-профілактичних закладів області. Належна увага приділяється виховній роботі зі студентами, яка спрямована на формування фахівців з високим рівнем культури, наділених почуттям національної гідності, загальнолюдськими моральними якостями. Цікаво та змістовно проводиться дозвілля студентів, це: шоу „Сила та спритність”, „Найчарівніша та найпривабливіша”, КВК, „Дні студента”, конкурси професійної майстерності, „Дні здоров’я”, ярмарки, пісенні фестивалі, спортивні змагання та інше. За роки свого існування КВНЗ “ПМК” ДОР” підготовлено біля 8 тисяч кваліфікованих медичних сестер та фельдшерів, більшість з яких працюють в лікувально-профілактичних закладах м. Павлограда та області. Значна частина наших випускників стала лікарями і теж трудиться в Західному Донбасі. Прекрасними спеціалістами, організаторами охорони здоров’я є випускники нашого коледжу – головний лікар Павлоградської центральної районної лікарні Коцаренко С.Л., у минулому – головний лікар міської лікарні №1 Куриленко Н.М., зараз – викладач предмету “Медсестринство в педіатрії” КВНЗ “ПМК” ДОР”; старша медсестра терапевтичного відділення міської лікарні №4 Тюрікова В.С., лікар-оториноларинголог Павлоградської районної лікарні – Господ М.П. та багато інших. Колектив КВНЗ “ПМК” ДОР” – це згуртований творчий колектив, який очолює Демиденко Володимир Іванович, людина високих організаторських здібностей, вимогливий до себе і колективу, чуйний до проблем студентів. Багато років самовіддано трудяться в коледжі викладачі Ліповецька І.В., Дика Н.П., Пасіцельська Г.М., Альошина К.І., Козаченко Т.І., Демиденко І.І.. Передають студентам свій багатий досвід та знання викладачі – випускники коледжу: Сузімова В.В., Дорошенко І.В., Прищепа О.П., Куриленко Н.М., Бобрик О.В., Кобзарь Н.І., Бурякова Н.П., Куценко В .О. Примножуючи славні традиції своєї історії, колектив коледжу вносить значний вклад в справу підготовки висококваліфікованих фахівців з метою збереження здоров’я нації.